Rorschachův test: Co vidíte v inkoustových skvrnách prozradí, jací doopravdy jste

Rorschachův test: Co vidíte v inkoustových skvrnách prozradí, jací doopravdy jste Foto: rey on moon / Shutterstock
Publikováno:
4 min

Test osobnosti postavený na základě rozborů inkoustových obrázků je dnes běžně známý jako Rorschachův test. Zajímá vás, co se z něj o své psychické stránce můžete zajímavého dozvědět?

Podstata Rorschachova testu

Rorschachův test využívá sérii deseti oboustranně symetrických inkoustových karet. Některé karty jsou černobílé, jiné obsahují i barvy. Účastník testu je požádán, aby vyjádřil své dojmy při pohledu na tyto karty, načež je následně vyhodnocen jeho psychologický profil.

Podívejte se na video a přečtěte si, co odpovídá tomu, co vidíte:

Rorschachův test byl původně navržen pro hledání konkrétních vzorců poruch myšlení u schizofrenie. Postupně se však vyvíjel a měnil, a tak v dnešní podobě dokáže poměrně spolehlivě odhalit různé další poruchy související s emocemi, psychikou a inteligencí. Navíc pomáhá v diagnostice depresivních a úzkostných stavů či u pacientů trpících psychózou.

Význam výkladu karet se u různých osobností značně liší

Švýcarský psycholog Hermann Rorschach, který za objevem tohoto testu stojí, věřil, že každá část v reakce na inkoustový obrázek vypovídá svou část příběhu o celkové povaze člověka. Dohromady pak tyto informace dokáží utvořit vlastní ucelený obrázek o tom, jací doopravdy jste. Funkčnost Rorschachova testu je velmi často demonstrována například na dětech z týraných rodin, kteří ve změti inkoustových skvrn velmi často vidí obrazy zápasících lidí.

Krev na druhé kartě může odhalit násilnické sklony

Červená skvrna v nás často evokuje krev, a proto právě karta číslo 2 posuzuje reakci na krev. Pokud například vidíte dvě postavy, jak spolu bojují na život a na smrt, může to odkazovat na vztek a touhu po pomstě. Někteří však vidí i dvě osoby uzavírající vzájemný mír. V těchto lidech je násilí podstatně více upozaděno mírumilovností a klidem.

Karta číslo 3 určí vaše sociální cítění

Na Rorschachovy karty je nutné se dívat jako celek, a teprve zpětně vyhodnotit všechny aspekty testu. Třetí skvrna byla kupříkladu úmyslně nakreslena tak, aby v lidech vyvolávala představu lidských postav. A právě přístup k vašemu okolí pak také vyhodnocuje to, jak se na obrázek díváte. Pokud prý dlouho tápete a nejste si jistí, co karta zachycuje, můžete být mezi lidmi nejistí, neprůbojní a mnohdy i neurotičtí. Když pak ani po delší době nevidíte rysy postavy, může to znamenat významný problém ve vaší sociální interakci.

Karta číslo 8 zhodnotí vaši schopnost zpracovávat nové informace

O tom, že Rorschachův test je skutečně komplexní systém psychoanalýzy, svědčí i fakt, že prvních sedm karet je prakticky černo-šedo-bílých, a teprve na osmé kartě se subjekt setkává s pestrými barvami. Často se však stává, že právě u této karty mnoho lidí narazí. A důvod je nasnadě. Přehršel barev má totiž otestovat, zdali nemáte potíže přijímat nečekané zprávy. Karta navíc odráží emoční spektrum, takže v případě, že se při pohledu na obrázek cítíte nekomfortně, může to znamenat poruchu autistického spektra.

Hlavní nevýhodou testu je jeho popularita

Rorschachův test patří dodnes k nejpoužívanějším analýzám napříč psychiatrickými obory. Často bývá také součástí soudních procesů, které mají za úkol diagnostikovat právě psychické poruchy či vyhodnotit příčetnost odsouzeného. Problém ovšem tkví v tom, že s těmito obrázky se dříve či později ve svém životě setkal již prakticky každý. Není proto těžké si zapamatovat, jaké odpovědi jsou ty „správné“, a následné vyhodnocení testu pak postrádá smysl.

Nevidíte-li v obrázcích nic, nemusí to nutně znamenat problém

Řada lidí propadá panice, když si pod inkoustovými skvrnami není schopná představit žádný skutečný výjev. To však jen potvrzuje názory řady odborníků, že Rorschachův test v žádném případě nenahrazuje plnohodnotnou analýzu od profesionálního lékaře či psychoanalytika. Údajně i sám tvůrce tohoto testu vyjádřil ohledně interpretace jisté obavy. Přesto se však těší jeho vyhodnocování i dnes poměrně značné popularitě a je otázkou, zdali Rorschachův test někdy z učebnic psychologie vůbec zmizí.