Dřevěný popel na zahradě využijete ke zvýšení pH půdy, ochraně před škůdci nebo jako zdroj živin

Dřevěný popel na zahradě využijete ke zvýšení pH půdy, ochraně před škůdci nebo jako zdroj živin Foto: FotoHelin / Shutterstock
Publikováno:
3 min

Dřevo z krbových kamen či zahradního ohniště vám za určitých podmínek může skvěle posloužit, i když je dávno spotřebováno. Zůstane po něm užitečný dřevěný popel, který se hodí ke zvýšení pH půdy vašeho trávníku, společně s hnojivem dodá potřebné živiny rostlinám a ochrání je před škůdci.

K čemu se dřevěný popel (ne)hodí

Dřevěný popel může obsahovat užitečné množství draslíku, což je hlavní rostlinná živina spojená s kvetením a produkcí plodů, a některé další živiny (hliník, hořčík, fosfor, sodík). Hladina draslíku se však bude lišit v závislosti na stáří spáleného dřeva. Mladé dřevo, např. z prořezávání, bude mít vyšší obsah draslíku než starší, silnější větve.

Po smíchání dřevěného popela s dalšími složkami v kompostu lze výsledek použít jako mulč kolem většiny okrasných rostlin a některých druhů zeleniny, které nevyžadují kyselou půdu – např. u rajčat, mrkve, česneku, hortenzií, růží a levandulí. Není příliš vhodný pro použití v ovocné zahradě. Kyselomilné rostliny, jako jsou azalky, rododendrony, borůvky nebo třeba petržel, z něj také nebudou dvakrát nadšené.

Kdy a jak použít dřevěný popel

Nepřidávejte popel přímo na listy nebo stonky rostlin. Naneste ho v malém množství na hromadu kompostu, kde po smíchání snadno splyne s jinými materiály. Přidávejte však dřevěný popel do kompostu pouze příležitostně. Když to s ním přeženete, riskujete přebytek zásaditosti, vysokou úroveň alkality a rozpustných solí, které by mohly poškodit rostliny i půdu.

Hnojení půdy, farmářka sype dřevěný popel do otvoru pro výsadbu sazenic rajčat.
Hnojení půdy, farmářka sype dřevěný popel do otvoru pro výsadbu sazenic rajčat. | Zdroj: so vv / Shutterstock

Aplikujete-li dřevěný popel přímo na půdu, učiňte tak raději v zimě a shrabte ho nebo zakopejte. To umožní sloučeninám v popelu, jež hrozí popálit rostliny, reagovat s vlhkou půdou. Budou tak zneškodněny ještě před jarním setím nebo výsadbou. Dřevěný popel lze na konci zimy rozprostřít přímo na půdu v zeleninové zahradě v množství 50–70 g na m².

Před použitím se doporučuje popel prosít, aby se z něj odstranily nečistoty. Ujistěte se ale, že je zcela vychladlý. Vyhněte se vdechování prachu pomocí roušky a omezte kontakt s kůží tím, že si vezmete ochranné rukavice, pracovní oděv a boty. Popel uchovávejte v dobře uzavřené kovové nádobě.
Můžete si také připravit „čaj“ z dřevěného popela tak, že jej namočíte na 4 až 5 dní do vody, přecedíte a poté aplikujete na půdu kolem rostlin podle potřeby.

Možné problémy s dřevěným popelem

Vyhněte se používání popela z natřeného nebo jinak chemicky ošetřeného dřeva, protože by mohl obsahovat potenciálně škodlivé zbytky. Takový popel dejte do sběrny komunálního odpadu. Popel z uhlí se také nejlépe likviduje právě prostřednictvím sběru komunálního odpadu. Má minimální (nebo žádný) nutriční přínos a je potenciálně škodlivý pro půdu, rostliny a spotřebitele jedlých produktů.

Žena sype popel do půdy.
Žena sype popel do půdy. | Zdroj: Sunny_Smile / Shutterstock

Nepoužívejte dřevěný popel na plochách, kde se mají příští jaro pěstovat brambory, protože zásadité podmínky podporují jejich strupovitost.